سیستم های امنیتی

سیستم های کنترل تردد و مانیتورینگ

سیستم های کنترل تردد و مانیتورینگ از طریق دستگاه کنترل تردد ( Access Control System) می توان ورود و خروج افراد را کنترل نمود به این منظور که افراد خاصی اجازه ورود و خروج به مکان مورد نظر را دارا می باشند. سیستم کنترل تردد دارای قابلیت تعریف سه فاکتور زمان ، مکان و شخص مجاز […]

ادامه مطلب